2. Runde NaWu GM BKAV - Resultate 
2. Runde NaWu GM EASV - Resultate 

Nachwuchstreffen BKAV in Schwarzenburg - Resultate